Obchodní podmínky

Úvod

Web ruzenazatkova.cz (dále jen 'Web') poskytuje informace a služby související s erotickými malířskými masážemi. Tyto obchodní podmínky (dále jen 'Podmínky') upravují vztahy mezi provozovatelem webu, Vladimírem Švihlovským (dále jen 'Provozovatel') a uživateli webu (dále jen 'Uživatelé'). Uvedením svých osobních dat nebo využíváním služeb webu vyjadřují Uživatelé svůj souhlas s těmito Podmínkami. Před použitím webu je nutné se s Podmínkami pečlivě seznámit. V případě nejasností nebo dotazů je možné se obrátit na e-mailovou adresu Provozovatele: [email protected].

Použití webových stránek

Web ruzenazatkova.cz je určen osobám starším 18 let. Obsah webu je erotického charakteru a jeho používání je povoleno pouze dospělým osobám. Jakékoli šíření obsahu nebo informací získaných na Webu je bez předchozího svolení Provozovatele zakázáno. Uživatelé webu jsou povinni užívat stránky odpovědně a s respektem k právům ostatních osob. Nedovolené užití Webu může vést k právním krokům nebo omezení přístupu k službám.

Poskytování služeb

Web poskytuje informace o masážních salónech a technikách erotických masáží. Provozovatel nezaručuje dostupnost všech služeb v každém časovém období a vyhrazuje si právo na jejich změnu, přerušení nebo ukončení bez předchozího upozornění. Uživatelé souhlasí a přizpůsobí se jakýmkoli změnám v podmínkách či dostupnosti služeb. Provozovatel dále nenese odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku používání Webu.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje chránit osobní údaje Uživatelů v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Osobní údaje poskytnuté Uživateli budou použity výhradně pro účely, pro které byly poskytnuty, a nebudou bez souhlasu Uživatele poskytovány třetím osobám. Všechny informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v samostatné části zabývající se ochranou osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky mohou být kdykoliv změněny nebo doplněny Provozovatelem. Uživatelé jsou povinni pravidelně kontrolovat aktualizace Podmínek. Pokračováním v používání Webu po změnách Podmínek Uživatelé vyjadřují svůj souhlas s nově upravenými Podmínkami. V případě jakýchkoli sporů vzniklých na základě těchto Podmínek bude aplikováno právo České republiky. Veškeré spory budou řešeny příslušným soudem v České republice.

Kontaktní informace

Provozovatel: Vladimír Švihlovský
Adresa pro korespondenci: Villa Tugendhat, Černopolní 45, 613 00 Brno-střed, Česká republika
Email: [email protected]

Napsat komentář